Έργα

Εγκατάσταση 20kWp στη Λευκωσία
Εγκατάσταση 20kWp στη Σωτήρα Αμμοχώστου
Εγκατάσταση 18kWp στους Εργάτες
Εγκατάσταση 20kWp στο Δάλι
Εγκατάσταση 20kWp στoν Άγιο Ιωάννη Μαλούντας
Εγκατάσταση 11,05kWp στην Περιστερώνα
Εγκατάσταση 5,04kWp στη Λευκωσία
Εγκατάσταση 7,35kWp στον Ψευδά

Νέα και Ανακοινώσεις

Συνεργάτες