ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η GESOLAR CYPRUS LTD που δραστηριοποιείτε στον τομέα της εξοικονόμησης  ενέργειας με έδρα τα Λατσιά,  ζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανικό Πωλήσεων με τα πιο κάτω καθήκοντα:

 • Προώθηση των προϊόντων και συστημάτων της Εταιρείας.
 • Άμεση επαφή με τους πελάτες και εκπόνηση μελετών.
 • Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου και προσέλκυση νέων πελατών.
 • Επικοινωνία με τους συνεργάτες της Εταιρείας.
 • Υποστήριξη πελατών και σύνταξη αναφοράς προς το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Καθαρό ποινικό μητρώο.
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Πενθήμερη εργασία.

Παρακαλω όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: info@gesolarcyprus.com