ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η GESOLAR CYPRUS LTD που δραστηριοποιείτε στον τομέα της εξοικονόμησης  ενέργειας με έδρα τα Λατσιά,  ζητά για άμεση πρόσληψη Τεχνικό – Εγκαταστάτη  με τα πιο κάτω καθήκοντα:

  • Εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών
  • Εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Υποστήριξη τεχνικού τμήματος εταιρείας

Προσόντα:

  • Γνώσεις Ψυκτικού και διαχείριση αερίων.
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
  • Δίπλωμα οδήγησης.
  • Καθαρό ποινικό μητρώο.
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Πενθήμερη εργασία.

Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

info@gesolarcyprus.com