• ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Η GESOLAR CYPRUS LTD έχει στο δυναμικό της εξειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή πείρα στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και μπορούν να σας προσφέρουν ολοκληρωμένες μελέτες που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ενεργειακές σας ανάγκες.

  Συγκεκριμένα παρέχονται Ηλεκτρολογικές μελέτες, Τεχνικοοικονομικές μελέτες αλλά και βεβαιώσεις από Πολιτικό Μηχανικό , όλες απαραίτητες κατά  την υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα.

  Τέλος, ο σχεδιασμός των συστημάτων και η χωροθέτηση των πλαισίων γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, μετά από επι τόπου μετρήσεις και βεβαίως μετά από συνεννόηση με τον κάθε πελάτη.

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Η GESOLAR CYPRUS LTD αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές, είτε αυτές αφορούν διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως Net-Metering 3KWp και συστήματα Αυτοπαραγωγής, είτε αφορούν μεγαλύτερης ισχύος έργα, όπως φωτοβολταϊκά πάρκα ή συστήματα σε βιομηχανικές στέγες.

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί- εγκαταστάτες που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας μας, μπορούν να εγκαταστήσουν με ακρίβεια και ταχύτητα το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχετε επιλέξει. Πρωταρχικός στόχος των τεχνικών της εταιρείας μας είναι η λειτουργική, αποδοτική και ασφαλής εγκατάσταση κάθε συστήματος, ανεξαρτήτως της ισχύος του.

 • ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου η GESOLAR CYPRUS LTD παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο  πελάτη της τη δυνατότητα να παρακολουθεί την απόδοση του συστήματος του, μέσα από ένα εύρος εξειδικευμένων  συστημάτων  τηλεμετρίας. Η παρακολούθηση των αποδόσεων κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αν και δεν είναι αναγκαία, είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπιστούν και να επιδιορθωθούν άμεσα τυχόν απώλειες από βλάβη ή δυσλειτουργία μέρους ή του συνόλου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Αν και τα φωτοβολταϊκά συστήματα που προσφέρει η εταιρεία μας συνοδεύονται από μακροχρόνιες εγγυήσεις ποιότητας κατασκευής και απόδοσης και δεν απαιτούν συστηματική συντήρηση, ωστόσο η GESOLAR CYPRUS LTD προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πελάτες της, τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως  μετά την πώληση και συντήρηση των συστημάτων που εγκατέστησε.

  Επιπλέον, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καθαρισμό του φωτοβολταϊκού σας συστήματος , ενώ διαθέτει τεχνική ομάδα για καθαρισμό και συντήρηση οικιακών συστημάτων ή φωτοβολταϊκών πάρκων.