Συστήματα στήριξης πλαισίων

Οι βάσεις σταθερής στήριξης Φ/Β συστημάτων μονής συστοιχίας πλαισίων, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σε Φ/Β πάρκο στο έδαφος ή/και σε επίπεδες οροφές κτιρίων. Υπάρχουν λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων όλων των μορφών και των εξαρτημάτων ενός προτύπου σταθερού  συστήματος τοποθέτησης, για την  κατασκευή μιας μονής γραμμής  πάνελ στις 25 ° έως 30 °. Έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται ανάλογα με το ύψος, για την τέλεια ευθυγράμμιση των πάνελ  σε ανώμαλο έδαφος ή  σε επικλινείς επιφάνειες οροφής.

Σε κεκλιμένη οροφή

Σε επίπεδη οροφή

Σύστημα στήριξης με Πασαλλόμπηξη

Το σύστημα στήριξης με πασσαλόμπηξη είναι μια μέθοδος τοποθέτησης απευθείας στο έδαφος. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν απαιτείται ειδική θεμελίωση, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος και χρόνο εώς και 50% καθώς επίσης επιτρέπει την εφαρμογή των βάσεων σε έδαφος με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης από 10 εώς 45 μοίρες ανάλογα με την εποχή. Η ρύθμιση γίνεται πολύ εύκολα από τον ιδιοκτήτη και μπορεί να προσφέρει σημαντική αύξηση στην παραγωγή.

Στο έδαφος με πασσαλόμπηξη