Εγκατάσταση 20kWp στη Σωτήρα Αμμοχώστου

με φωτοβολταϊκά πλαίσια RISEN  και μετατροπέα τάσης CHINT POWER.

Περιοχή Σωτήρα – Αμμόχωστος
Ισχύς 20kWp
Είδος Πλαισίου Risen SYP250-P
Είδος Αντιστροφέα Chint Power