Εγκατάσταση 18kWp στους Εργάτες

με φωτοβολταϊκά πλαίσια TSMC  και μετατροπέα τάσης DIEHL-AKO.

Περιοχή Εργάτες – Λευκωσία
Ισχύς 18kWp
Είδος Πλαισίου TSMC TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα Inverter Diehl Ako 19000 TLD