Εγκατάσταση NET-METERING σε κεκλιμένη οροφή στον Στρόβολο

Περιοχή Στρόβολος – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 3800TLD