Εγκατάσταση 20kWp στο Δάλι

με φωτοβολταϊκά πλαίσια SAINTY SOLAR και μετατροπέα τάσης DIEHL-AKO.

Περιοχή Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου – Λευκωσία
Ισχύς 20kWp
Είδος Πλαισίου SAINTY SOLAR GES-6P240
Είδος Αντιστροφέα Inverter Diehl Ako 22000 TLD