Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στην Πάνω Δευτερά

Περιοχή Δευτερά – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου RISEN SYP250P
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL