Εγκατάσταση NET-METERING σε κεκλιμένη οροφή στην Κάτω Δευτερά

Περιοχή Δευτερά- Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL