Εγκατάσταση τριών συστημάτων NET-METERING στο έδαφος στη Λακατάμεια

Περιοχή Λακατάμια – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 3801TLD