Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στην Έγκωμη

Περιοχή Έγκωμη – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου TSMC TS-150C1
Είδος Αντιστροφέα Diehl Ako 3801TLD