Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στην Έγκωμη

Περιοχή Έγκωμη – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου STION STO-150
Είδος Αντιστροφέα Diehl Ako 3801TLD