Εγκατάσταση NET-METERING σε κεκλιμένη οροφή στο Παλαιομέτοχο

Περιοχή Παλιομέτοχο – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου STION STO-150
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 3801TLD