Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στα Λατσιά

Περιοχή Λατσιά – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου RENESOLA JC250M-24/BB Virtus II
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL