Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99kWp

Περιοχή Άγιος Θεώδορος – Λάρνακα
Ισχύς 99kWp
Είδος Πλαισίου TSMC TS-150-C2
Είδος Αντιστροφέα Dhiel Ako