Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,9kWp

Περιοχή Μαρώνι – Λάρνακα
Ισχύς 99.9kWp
Είδος Πλαισίου TSMC 150C2
Είδος Αντιστροφέα Inverter Diehl Ako