Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,84kWp

Περιοχή Αθηαίνου – Λάρνακα
Ισχύς 99.84kWp
Είδος Πλαισίου SAINTY SOLAR GES-6P24
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 22000TLD & 9000R3