Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,28kWp

Περιοχή Αθηαίνου – Λάρνακα
Ισχύς 98.280kWp
Είδος Πλαισίου ReneSola Virtus II Polycrystalline Module 260W
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 16000TLD