Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150kWp

Περιοχή Κουτραφάς- Λευκωσία
Ισχύς 150kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C2
Είδος Αντιστροφέα Solar Max 10MT2 & Solar Max 32HT4