Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 149,94kWp

Περιοχή Μαζωτός – Λάρνακα
Ισχύς 149.94kWp
Είδος Πλαισίου GESOLAR GES-6P245
Είδος Αντιστροφέα Inverter Diehl Ako