Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp

Περιοχή Μαζωτός – Λάρνακα
Ισχύς 100kWp
Είδος Πλαισίου RISEN ENERGY SYP250P
Είδος Αντιστροφέα Inverter Diehl Ako