Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp

Περιοχή Περιστερώνα – Λευκωσία
Ισχύς 100kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO R3-M