Εγκατάσταση 7,35kWp στον Ψευδά

με φωτοβολταϊκά πλαίσια GESOLAR και μετατροπέα τάσης DIEHL-AKO.

Περιοχή ΨΕΥΔΑΣ
Ισχύς 7.35kWp
Είδος Πλαισίου
Είδος Αντιστροφέα