Εγκατάσταση 20kWp στη Λευκωσία

με φωτοβολταϊκά πλαίσια RENESOLA  και μετατροπέα τάσης DIEHL-AKO.

Περιοχή Αγίους Τριμιθιάς – Λευκωσία
Ισχύς 20kWp
Είδος Πλαισίου RENESOLA JC250M-24/BB Virtus II
Είδος Αντιστροφέα Diehl Ako 22000TLD