Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στην Αραδίππου

Περιοχή Αραδίπου – Λάρνακα
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου TSMC SOLAR TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 3800TLD