Εγκατάσταση NET-METERING σε επίπεδη οροφή στην Αγλαντζιά

Περιοχή Αγλαντζιά – Λευκωσία
Ισχύς 2.5kWp
Είδος Πλαισίου RISEN SYP250P
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL