ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ως «Αυτοπαραγωγή» ορίζεται  η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή (ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα) , η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση.

Το μέγεθος των συστημάτων που προτίθεται να εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι δυναμικότητας από 10KW μέχρι 500KW. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβλεφθεί το κόστος ενός συστήματος, εάν πρώτα δεν προηγηθεί μελέτη και σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται  στις ενεργειακές ανάγκες της κάθε μονάδας ξεχωριστά.

Κατεβάστε και διαβάστε το ενημερωτικό μας έντυπο σε pdf.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί νέο σχέδιο για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.