Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 5kWp με τη Μέθοδο του NET-METERING

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σύστημα συμψηφισμού κιλοβατώρας Net-Metering δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει ιδιόκτητη μόνιμη κατοικία, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3kw, προκειμένου να εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση στο ρεύμα που καταναλώνει, αφού υπολογίζεται ότι το σύστημα μπορεί να παράξει περίπου 5000 κιλοβατώρες το χρόνο.

Ο τρόπος λειτουργίας του Net-Metering είναι απλός και στηρίζεται στην ιδέα ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι συνδεδεμένο απευθείας  με το δίκτυο της Α.Η.Κ.

Πιο συγκεκριμένα

 1. Γίνεται εγκατάσταση Φ/Β Σύστηματος 3 kW (12 πολυκρυσταλλικών Φ/Β πλαισίων ή 20 Φ/Β πλαισίων λεπτού υμενίου (thin film) στην στέγη της οικίας.
 2. Γίνεται εγκατάσταση καινούργιου αμφίδρομου μετρητή με τον οποίο το σύστημα συνδέεται με το δίκτυο της ΑΗΚ. Η ενέργεια που παράγεται από το Φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται πρώτα στην οικία προς κατανάλωση.
 3. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της οικίας, τότε χρησιμοποιείται ενέργεια από το δίκτυο και τις οποίες θα χρεωθεί, εκτός εάν υπάρχουν αποθηκευμένες κιλοβατώρες από προηγούμενους μήνες.
 4. Εάν υπάρχει περίσσευμα ενέργειας τότε αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο προς αποθήκευση. Η αποθηκευμένη στο δίκτυο ενέργεια είναι διαθέσιμη προς κατανάλωση μέχρι τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Εάν δεν καταναλωθεί τότε διαγράφεται.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ; ΠΟΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΘΑ ΕΧΩ;

Ένα επιπλέον κίνητρο είναι ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη φύση και πολύ φιλικό στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούν οι συμβατικές μορφές ενέργειας.

Πέραν όμως της συμβολής του στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας και κατ’ επέκταση της  χώρας μας η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του Net-Metering μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος.

Ένα σύστημα συνολικής ισχύος 3kWp μπορεί να παράξει τουλάχιστον 5000 κιλοβατώρες το χρόνο, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται περίπου 1250 ευρώ το χρόνο από το λογαρισμό του ρεύματος. Ο πιο κάτω πίνακας  μπορεί να καταδείξει την αναμενόμενη εξοικονόμηση :

Μήνας Παραγωγή Φ/Β kWh/μήνα Εξοικονόμηση από παραγωγή με Φ/Β Εξοικονόμηση ανά δίμηνο Λογαριασμός ΑΗΚ Οικίας πριν τα Φ/Β Μειωμένος λογαριασμός ΑΗΚ Οικίας μετά τα Φ/Β
Γεν. 353 kWh 99 € 185 € 280 € 95 €
Φεβ. 307 kWh 86 €
Μαρ. 400 kWh 112 € 241 € 270 € 29 €
Απρ. 461 kWh 129 €
Μαίος 459 kWh 129 € 258 € 250 € 0 € (-8€)
Ιουν. 464 kWh 130 €
Ιούλ. 473 kWh 132 € 262 € 400 € 130 € (=138-8€)
Αυγ. 462 kWh 129 €
Σεπτ. 508 kWh 142 € 270 € 300 € 30 €
Οκτ. 457 kWh 128 €
Νοε. 376 kWh 105 € 186 € 400 € 214 €
Δεκ. 290 kWh 81 €
Σύνολο 5010 kWh 1.403 € 1.403 € 1.900 € 498 €
Μέσος Όρος 418 kWh 117 € 234 € 317 € 83 €

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουάριου η οικία κατανάλωσε 1000 κιλοβατώρες οι οποίες αντιστοιχούν σε λογαριασμό €280.

 • Την ίδια περίοδο το Φ/Β σύστημα των 3kW παρήγαγε περίπου 660 κιλοβατώρες.
 • Ο Ιδιοκτήτης θα πληρώσει τις 340 (1000-660) κιλοβατώρες με 95 € και θα έχει μια εξοικονόμηση, κέρδος 185 €

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

 • Όλη η εγκατάσταση των 3kWp στοιχίζει περίπου €5000, τελική τιμή +250€ για στην ΑΗΚ για τον μετρητή.
 • Το σύστημα εξοικονομεί στον ιδιοκτήτη περίπου €1250 το χρόνο για την διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πλαισίων που είναι 20 – 25 χρόνια.
 • Η πραγματική εξοικονόμηση είναι παραπάνω καθώς η συνήθης διατίμηση της ΑΗΚ είναι κλιμακωτή, δηλαδή οι πρώτες 120kwh χρεώνονται με χαμηλότερη τιμή από τις επόμενες.
 • Η απόσβεση γίνεται περίπου στα 4 χρόνια και στα 20 χρόνια έχω μια συνολική εξοικονόμηση 22000€, με σημερινές τιμές ρεύματος!
 • Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σχεδίου Net-Metering είναι ότι έχει να κάνει μόνο με κιλοβατώρες. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιώτης ΔΕΝ εξαρτάται από το αν έχει λεφτά το κράτος, πότε θα τον πληρώσει και είναι απρόσβλητο σε οποιαδήποτε μελλοντική φορολογία.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Πάνω σε οροφές νόμιμα υφιστάμενων οικιστικών μονάδων ή στο έδαφος εντός του τεμαχίου  στο  οποίο  βρίσκεται  η μονάδα/κτίριο. Στις  περιπτώσεις  οικιστικών  μονάδων που  οι  ιδιοκτήτες  είναι  περισσότεροι  από  ένας,  τότε  όλοι  οι ιδιοκτήτες  θα  πρέπει  να δηλώσουν  υπεύθυνα  ότι  συμφωνούν  με  την  πραγματοποίηση  της  εν  λόγω εγκατάστασης  στο υποστατικό.

ΠΟΣΟ ΧΩΡΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα σύστημα με πολυκρυσταλλικά πλαίσια 250W για να γίνει η εγκατάσταση των 3kW χρειάζονται 12 φ/β πλαίσια, διαστάσεων 1,67m X 1m

 • Σε επικλινή στέγη (κεραμίδια) με νότιο προσανατολισμό: χρειάζονται 20m2
 • Σε επίπεδη οροφή (ταράτσα) χρειάζονται 30m2

Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα σύστημα με πλαίσια λεπτού υμενίου 150W για να γίνει η εγκατάσταση των 3kW χρειάζονται 20 φ/β πλαίσια, διαστάσεων 1,65m X 0,65m

 • Σε επικλινή στέγη (κεραμίδια) με νότιο προσανατολισμό: χρειάζονται 22m2
 • Σε επίπεδη οροφή (ταράτσα) χρειάζονται 32m2

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προσφορές μας. Αξίζει να γνωρίζετε ότι βασική αρχή της GESOLAR είναι να αποστέλλει μια ενδεικτική προσφορά και στη συνέχεια να επισκέπτεται το χώρο κάποιος τεχνικός για επι τόπου μετρήσεις. Μόνο μετά από επι τόπου μετρήσεις και αφού γίνει μελέτη για χωροθέτηση του συστήματος θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε την τελική προσφορά μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Η.Κ ( ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ)

Δικαίωμα για υποβολή αιτήσης στην Α.Η.Κ  για σκοπούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του NET-METERING έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίας που είναι διασυνδεδεμένη με το δίκτυο της Α.Η.Κ. Το NET- METERING μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στη μόνιμη κατοικία κάθε ιδιώτη  που έχει ανεγερθεί νόμιμα με βάση τους κανονισμούς που διέπονται από το Τμήμα  Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Απαραίτητα δικαιολογητικά pdf

Χρήσιμος οδηγός Net- Metering pdf

Δείγμα συμφωνίας Net- Metering pdf

AΙΤΗΣΗ ΑΗΚ pdf

NET METERING (CERA) 04_07_2013 εξουσιοδότηση pdf

NET METERING (CERA) 04_07_2013 βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας pdf

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ)

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί νέο σχέδιο για παροχή χορηγίας σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η GESOLAR CYPRUS LTD με υπευθυνότητα στην επιλογή των προϊόντων της και με τη χρήση ειδικά βελτιωμένων υλικών προσφέρει μακροχρόνιες εγγυήσεις από τους συνεργάτες-κατασκευαστές τους, ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς για την ενεργειακή επένδυση σας. Ανάλογα με το σύστημα που επιλέγετε σας δίνονται γραπτώς οι εγγυήσεις των φωτοβολταϊκών πλαισίων που περιλαμβάνουν εγγύση προϊόντος από 10 εώς 12 χρόνια και εγγύηση απόδοσης μέχρι 25 χρόνια και για τους μετατροπείς τάσης δίνεται εγγύση προϊόντος από 5- 25 χρόνια.

Ζητήστε από το προσωπικό της εταιρείας μας να σας ενημερώσει  λεπτομερώς για τις εγγυήσεις των προϊόντων μας.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σε περίπτωση δανείου, € 6.000  με 7% τόκο για πέντε χρόνια, τότε ο ιδιοκτήτης δίνει δόση όση περίπου είναι η εξοικονόμηση του, περίπου 120€ το μήνα. Δηλαδή πληρώνει όσο πληρώνει και σήμερα το ρεύμα του και μετά τα 5 χρόνια θα έχει εξοικονόμηση 1400€ το χρόνο για 15 χρόνια: Συνολική εξοικονόμηση 20ετίας 21.000€.

ΕΡΓΑ NET-METERING