Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Από τον Ιούλιο του 2013 η κυβέρνηση εξήγγειλε την έναρξη σχεδίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιστικές μονάδες με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (NET-METERING).

Η μέγιστη ισχύς που επιτρέπει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εγκατασταθεί σε κάθε οικία είναι 3kWp και στόχο έχει την εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια  προώθησης της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας της μεθόδου επιλέγοντας Net-Metering.