Αυτόνομα Φ/B Συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι κατάλληλα για ιδιώτες που η μόνιμη ή η εξοχική κατοικία τους βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας της Α.Η.Κ.  Εκτός από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τον αντιστροφέα τάσεως (inverter), ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα χρειάζεται μπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός  των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων προετοιμάζεται από εξειδικευμένους μηχανικούς με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Ωστόσο, πάντα συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν μια γεννήτρια φυσικού αερίου η οποία να είναι συνδεδεμένη με το σύστημα για εφεδρική χρήση.

Ενημερωθείτε για τα αυτόνομα προϊόντα από τον πιο κάτω τιμοκατάλογο εισαγωγής από την εταιρεία Victron Energy.

Victron Energy Pricelist