Η  GESOLAR CYPRUS LTD  μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο κομμάτι της ενεργειακής ανάπτυξης με εξειδίκευση στον τομέα των Φωτοβολταικών συστημάτων, Κλιματισμού και Θέρμανσης

Στόχος και αποστολή της εταιρείας είναι οι καινοτόμες λύσεις με συνέπεια και ενδιαφέρον καθώς και η ποιοτική εξυπηρέτηση καλύπτοντας τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κάθε οικιακής ή εμπορικής μονάδας.

Η επένδυση της εταιρίας στο έμψυχο δυναμικό της για εκπαίδευση και πιστοποιήσεις, έχει σαν κύριο μέλημα τη συνεχή επέκταση των δυνατοτήτων της καθώς και την συνεχή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής αξίας. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς υψηλού επιπέδου και τεχνογνωσίας οι όποιοι παρέχουν ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν αποπερατωθεί με απόλυτη επιτυχία και κατέχει την τεχνογνωσία και την υποδομή να υλοποιήσει από το πιο απλό έως το πιο απαιτητικό έργο