ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

June 11, 2018

Image result for PLUMBER

 

Η Εταιρεία GESOLAR CYPRUS LTD ζητά για άμεση εργοδότηση άτομο για την θέση του Τεχνικού-Υδραυλικού, στην Λευκωσία.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

  • Άδεια οδήγησης.

  • Απαραίτητη γνώση Ελληνικής γλώσσας. Η Αγγλική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν.

Οποιαδήποτε πιστοποιητικά θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν.

Μισθός

Αναλόγως προσόντων.

Ωράριο

Ημέρες: 5 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Ώρες Ημερησίως: 8

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email info@gesolarcyprus.com με τίτλο «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ»

Θα ειδοποιηθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.