Η GESOLAR CYPRUS LTD δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παρέχει υπεύθυνα στους πελάτες της την καλύτερη λύση για κάθε ενεργειακή τους ανάγκη, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού ενός ενεργειακού- φωτοβολταϊκού έργου, όσο και κατά την υποστήριξη αυτού μετά την ολοκλήρωσή του.

Η ηλιακή ενέργεια,  επειδή αποτελεί μία από τις ηπιότερες μορφές ενέργειας και δίνει ενεργειακές και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις ήδη αποτελεί  έναν ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής.

Η GESOLAR CYPRUS LTD  έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της με μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και τα παρελκόμενα αυτών στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

Παράλληλα παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για  φωτοβολταϊκά συστήματα,  είτε αυτά είναι αυτόνομα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγούς ή αυτοκαταναλωτές,  είτε είναι διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα οικιακά σε στέγες ή φωτοβολταϊκά πάρκα .

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.Η δύναμή μας πηγάζει από τη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα των Φωτοβολταϊκών υπηρεσιών.